Essity börjar bygga returpappersfabrik i Storbritannien

Foto: Essity

Essity har påbörjat bygget av en ny returpappersfabrik vid sin anläggning Prudhoe i Storbritannien, efter det att anläggningen beviljades bygglov i slutet av 2022.

Projektet beräknas vara slutfört 2025. Ett viktigt mål med investeringen är enligt Essity inte bara att minska beroendet av färskfibermassa utan också av högre returpapperskvaliteter som kopieringspapper, där tillgängligheten har minskat och väntas fortsätta minska på grund av digitaliseringen.

Projektledare Paul Oliver säger, citerad av branschmediet Euwid:

– Betydelsen av denna investering kan inte överskattas. Den kommer att göra det möjligt för oss att återvinna papper och kartong av lägre kvalitet, förbättra vår förmåga att separera plast- och metallföroreningar, minska mängden avfall som skickas till deponi och förbättra energieffektiviteten.

Källa: Euwid