Priset på skogsmark steg under 2022

Helena Landstedt/TT: Marknaden för skogsmark står stabil trots orostider, enligt Ludvig & Co fastighetsförmedling. Arkivbild.

Priserna för skogsmark har under 2022 stigit med 1,4 procent till 587 kronor per skogskubikmeter eller 2,4 procent till 84 000 kronor per hektar, enligt LRF-delägda Ludvig & Cos sammanställning av sina försäljningar.

"Flera stora aktörer med starka monetära resurser såsom exempelvis skogsbolag och andra investerare har haft ett fortsatt stort intresse i att köpa skogsfastigheter. Det är en bidragande orsak till prisstabiliteten vi sett under året och liksom tidigare konjunkturnedgångar har priset på skogsmark visat sig fluktuera mindre än andra tillgångar", säger affärsområdeschefen Peter Calderon i ett pressmeddelande.

Stiger mest i norr

Mest har priserna stigit i norra Sverige, där realprisökningen i genomsnitt var 6,8 procent per kubikmeter. I mellersta Sverige har priset på skog däremot minskat med 4,3 procent. I landets södra delar är prisuppgången 3,3 procent.

Under förra årets sista kvartal märktes en viss avmattning på marknaden. Försäljning tog längre tid och budgivningar drog inte iväg lika mycket.

"Det är fullt naturligt. Fast det finns mycket kapital i marknaden och efterfrågan fortsatt är stor ska ändå varje köp finansieras. Rådande marknadsläge skapar delvis en viss osäkerhet hos många. Men framförallt har det högre ränteläget bidragit till en avkylande effekt på priset på skogsfastigheter", säger Markus Helin på Ludvig & Co.

Stor efterfrågan

Bolaget spår att avmattningen fortsätter framöver – bland annat på grund av räntenivåerna – men att skogen kommer att stå emot en försämrad konjunktur bättre än andra tillgångar.

Skogen beskrivs av Ludvig & Co som en trygg och långsiktig investering i svåra tider med en fortsatt stor efterfrågan.