International Paper avyttrar sin andel i ryska Ilim Group

Foto: Billy Hathorn/Wikimedia Commons

Världens största mass- och pappersföretag International Paper meddelar att de avyttrar sin andel i ryska Ilim SA, holdingbolaget för dess joint venture med Ilim Group. Enligt avtalet kommer International Paper sälja sin 50-procentiga andel i Ilim SA till sina joint-venture-partner.

Avtalet är föremål för myndighetsgodkännanden i Ryssland.

Samarbetet kring virkesförsörjning och -export har väckt en del uppseende de senaste månaderna då så många västerländska företag i ett tidigare skede valt att lämna Ryssland på grund av Ukraina-kriget.

Joint-venture-företaget har funnits sedan 2007, lett av miljardären Zakhar Smushkin. Verksamheten går ut på att skörda träd i Ryssland, omvandla dem till massa och exportera massaprodukterna till i första hand Kina, enligt The Commercial Appeal.

International Paper har sitt huvudkontor i Memphis, Tennesee.