Skogsnäringens nya forskningsagenda presenterad

Claes Holmqvist, Marie Johansson och Magnus Thor. Foto: Skogsindustrierna

Nyligen presenterades Skogsnäringens nya forskningsagenda på Forskningsagendans dag i Stockholm. Nordisk Papper och Massa bevakade konferensen. Agendan är resultatet av ett nära samarbete mellan skogsnäring och forskare. Syftet är att sammanställa forsknings- och utvecklingsbehovet inom skogsindustrin.

– Vi befinner oss i en expansiv fas och Sverige är världsledande inom flera forskningsområden som driver omställningen till ett cirkulärt biobaserat samhälle. Men det krävs mer för att vi ska nå klimatmålen och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Vi kan både utveckla det vi har och ta fram nya produkter och material, men det behövs mer investeringar, säger Torgny Persson, som är forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Det är Skogsindustrierna som initierar skogsnäringens forskningsagenda, och den tas fram ungefär vart femte år. Representanter från akademi, institut och olika företag som verkar inom skogsindustrin har bidragit med sina insikter genom workshops, referensgrupper och möten. Denna gång är forskningsområdena indelade i tre avsnitt: Skog och skogsråvara, Träprocesser och träprodukter samt Fiberbaserade produkter och bioraffinaderier.

Den nya forskningsagendan har lite tydligare fokus jämfört med sin föregångare, tycker Marie Johansson, senior forskare på RISE.

– Agendan har flera viktiga uppgifter. Den ska dels staka ut vägen, dels göra det möjligt att gå tillbaka och se om vi verkligen genomförde det som vi planerade. Men agendan ska också signalera till finansiärerna vilka områden som bör prioriteras. Jämfört med tidigare har vi som har arbetat med träprocesser och träprodukter fokuserat mer på resurseffektivitet ­och cirkularitet den här gången.