Södras nya klimatmål – ska nå nettonollutsläpp till 2040

Anders Norén. Foto: Södra

Södras utsläpp av fossila växthusgaser ska vara halverade till år 2030 jämfört med basår 2020. Till år 2040 ska utsläppen av fossila växthusgaser vara nettonoll. Detta enligt Södras beslutade nya klimatambition.

Målen gör gällande att Södras utsläpp av fossila växthusgaser ska vara halverade till år 2030. Till år 2040 ska utsläppen vara nettonoll (klimatneutralitet).

– Vi ställer höga krav på oss själva och frågan om minskade utsläpp av fossila växthusgaser är avgörande framåt. Genom att bli klimatneutrala i hela vår värdekedja bidrar vi tillsammans med våra medlemmar, leverantörer och kunder till samhällets omställning till en hållbar och cirkulär framtid, säger Anders Norén, hållbarhetschef på Södra, i ett pressmeddelande.

För att nå klimatmålen letar Södra efter potentiella förbättringar i verksamheten. Södra ser stora möjligheter inom elektrifiering av arbetsmaskiner och transporter och fossilfria insatsvaror, vilket faller under programmet ett Fossilfritt Södra.

Den nya klimatambitionen stannar dock inte i den egna verksamheten. Södra har också åtagit sig att 70 procent av kunderna, sett till totala utsläpp, ska vara anslutna till det internationella initiativet Science Based Targets inom fyra år (år 2027). I dagsläget, i början av 2023, är närmare 35 procent av kunderna redan anslutna till initiativet.

– Vi vill öka klimatnyttan över hela värdekedjan. Arbetet kommer omfatta hela verksamheten och stärka organisationen ytterligare, men vi kan inte göra det själva och jag är glad att vi utvecklas tillsammans med våra kunder med stöd i Science Based Targets. Med vår skärpta klimatambition vill vi kunna bidra ytterligare i samhällets gröna omställning, säger Anders Norén.