Reselo satsar på kommersialisering av gummi från björkbark  

Foto: BizMaker

Reselo, ett startupbolag som omvandlar björkbark till gummi, fick i oktober 2022 fick Reselo 2,5 miljoner euro av Europeiska innovationsrådet, EIC, till stöd för sin fortsatta utveckling. Pengarna kommer användas för ett två år långt projekt som började i februari 2023.

– Vårt största fokus kommer ligga på processoptimering för att sedan göra pilotförsök. Vi kommer också förbereda för att bygga en demoanläggning eller semi-komersiell anläggning som vi kallar det, säger Josefin Larsson, Reselo.

Målet är att kunna leverera kommersiella volymer 2025. För att kunna kommersialisera sin teknik så behöver tekniken uppnå en viss mognadsnivå.

– Tack vare det här projektet kommer vi kunna ta oss till en kommersialiserbar nivå. Så det är stort för oss, säger Josefin Larsson.

Bolaget kommer också jobba mycket med valideringsprojekt med kunder den närmsta tiden. Det är för att visa på applikationer där kunden kan använda Reselo Rubber.

Långsiktigt siktar Reselo på att vara ett materialföretag som utvecklar nya material för att ersätta de fossilbaserade alternativen. De vill ha en långvarig positiv påverkan på klimatutsläpp.

– Det som vi ser på väldigt lång sikt är att det kan finnas flera typer av sidoströmmar, eller biomassor att utforska, säger Josefin Larsson.

Reselo utvecklar en process för att omvandla björkbark, en restprodukt från hela världens skogsindustri, till ett biomaterial som de kallar Reselo Rubber. Gummit som de tar fram kan ersätta fossilbaserat gummi som finns exempelvis i skor, skyddsutrustning och leksaker.