Essity börjar tillverka mjukpapper med förnybar vätgas

Foto: Essity

Essity meddelar att de blir det ”första företaget i branschen” som tillverkar mjukpapper i en koldioxidfri produktionsprocess med användning av förnybar vätgas. Det har gjorts vid ett nyligen avslutat pilotprojekt vid Essitys produktionsanläggning i Mainz-Kostheim i Tyskland.

– Med det här initiativet har vi blivit först i världen med att använda förnybar vätgas för mjukpappersproduktion. Det är en viktig milstolpe i vår ambitiösa klimatagenda och ett stort steg för lägre koldioxidutsläpp. Vi skapar en hållbar process som sätter en ny standard för hela branschen, säger Donato Giorgio, chef för Global Supply Chain på Essity, i ett pressmeddelande.

Fram till nu har Essitys torkningsprocess för papperet varit beroende av naturgas för att uppnå de höga temperaturerna som krävs på 600 grader. I den här processen har förnybar energi inte varit ett gångbart alternativ, framhåller Essity. Menom att använda förnybar vätgas i torkprocessen har Essity visat att även energiintensiva produktionsprocesser kan bli koldioxidfria.  

Essitys anläggning i Mainz-Kostheim omvandlar återvunnet papper till mjukpapper som säljs under bolagets ledande varumärke Tork. Årligen produceras 152 000 ton mjukpapper vid anläggningen.