IED kan leda till kontraproduktiv detaljstyrning

Foto: Skogsindustrierna

Industriutsläppsdirektivet (IED) riskerar att revideras i en mer stelbent och kontraproduktiv riktning. Det menar branschorganisationen Skogsindustrierna som framhäver att det ”finns stor oro över den detaljreglering som föreslås”

I april 2022 presenterade Europakommissionen sitt revideringsförslag av Industriutsläppsdirektivet. Nu är snart ministerrådet klar med sin version och arbetet fortsätter i Europaparlamentet.

– Skogsindustrin ligger långt fram i den gröna omställningen och vi vill göra ännu mer. Alltför detaljerade krav är ingen hjälp i det arbetet. Ett exempel på överreglering är förslaget om bindande krav på resurseffektivitet. Detaljerade begränsningar av exempelvis vattenanvändning riskerar att bli kontraproduktiva om de gynnar produkter av dålig kvalitet som marknaden inte efterfrågar, säger Henric Dernegård, miljöchef på  Holmen, i ett pressmeddelande från Skogsindustrierna.

IED är till för att reglera industrins utsläpp och harmonisera utsläppskraven i Europa.

– Vi är generellt positiva till europeisk reglering av utsläpp. Den föreslagna revideringen riskerar att bli alltför detaljerad, vilket gör det svårare att optimera miljönyttan för varje specifik plats och att utveckla nya tekniska lösningar, säger Helena Sjögren som är ansvarig för miljöfrågor på Skogsindustrierna.

IED ska reglera industrins utsläpp men föreslås nu vidgas till att även inkludera resursanvändning, cirkulär ekonomi och innovationer.

Målet är att minska industrins påverkan på människors hälsa och miljön. Detta ska bland annat ske genom en integrerad tillståndsprövning där utgångspunkten är att bästa tillgängliga teknik ska tillämpas.

IED är ett så kallat minimidirektiv. Det innebär att medlemsländerna har rätt att behålla eller införa strängare, men inte mildare, krav än de som följer av direktivet.