Norra Skog investerar 57 miljoner i virkesterminal

Foto: Calle Bredberg

Norra Skog meddelar att de kommer att anlägga en virkesterminal på det tidigare sågområdet i Östavall i Ånge kommun. Investeringen uppgår till cirka 57 miljoner kronor och ska bidra till att trygga försörjningen till skogsägarföreningens fiber- och sågverksindustrier.

– Målsättningen är att anläggningen i Östavall ska vara i drift andra halvan av 2024 och inledningsvis kommer två till tre personer arbeta på anläggningen och framåt något fler. På området kommer det skapas möjligheter för hantering och lagring av biobränslen men framför allt rundvirke, berättar Henrik Jönsson, industrichef för Norra Skog.

Vid virkesterminalen kommer fulla tågsätt på dryga 600 meter kunna lastas och lossas både timmer- och massaved. Anläggningen kommer använda sig av både fjärrstyrd kameramätning och fysisk inmätning av personal på plats.

Uppåt 300 000 kubikmeter m3fub räknar Norra Skog med kommer transporteras från virkesterminalen.

– Östavalls virkesterminal är viktig för oss eftersom den ligger i ett geografiskt strategiskt område för vår verksamhet och investeringen går även i linje med vårt hållbarhetsarbete där vi ständigt arbetar för att lägga virke på räls i stället för att använda långa transporter via dåligt underhållna norrländska vägar, säger Henrik Jönsson.