SCA:s kraftlinermaskin i Obbola har startat upp

Gustaf Nygren, fabrikschef vid Obbola pappersbruk. Foto: SCA

”Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har tagits i drift i västerbottniska Obbola”, skriver SCA i ett pressmeddelande. Sammantaget är det ett industriprojekt på 7,5 miljarder kronor.

– När vi är på full kapacitet så ökar kapaciteten från 450 000 ton till 725 000 ton på årsbasis, så vår förnybara kraftliner kommer kunna ersätta väldigt mycket plast och samtidigt stärka vår anläggnings konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Gustaf Nygren, fabrikschef för SCA Obbola.

Investeringsprojektet Expansion Obbola har haft en totalbudget på 7,5 miljarder kronor, var av cirka 1 miljard avser miljöförbättringar på industriplatsen. Bland annat har en biobränsleeldad mesaugn installerats på anläggningen.

Den nya kraftlinermaskinen är tillverkad av tyska Voith. Kraftliner är en pappersprodukt som framför allt används för det yttre lagret av korrugerade kartonger (wellpapp).

–  Det är en imponerande maskin och ett unikt projekt som trots det stökiga omvärldsläget, med pandemi, krig och inflation, kunnat genomföras snabbare än tidplan. Det är ett fint kvitto för projektorganisationen och all inblandad personal, säger Gustaf Nygren.

När Obbola når full kapacitet beräknas maskinen kunna producera 725 000 ton kraftliner om året. Vägen till full kapacitet kräver en ny returfiberlinje, som ska rymmas i den gamla maskinsalen och stå färdig till sommaren.

– Vi räknar sedan med en period av intrimning och upprampning med målet att nå full kapacitet 2026. Obbola kommer då att vara en mycket effektiv och konkurrenskraftig anläggning med en produkt som har marknadens lägsta kolspår och kommer vara av största vikt för omställningen från oljebaserat förpackningsmaterial, säger Gustaf Nygren.