Mantex marknadsför mätinstrument på mässan Tappi Con i USA

Foto: Mantex

Kista-företaget Mantex meddelar att de kommer att medverka vid mässan Tappi Con i Atlanta som riktar sig mot företag inom pappers- och massabruksbranschen. I anslutning till mässan kommer Mantex också att besöka kunder inom industrin för att visa de möjligheter till effektiviseringar som deras mätinstrument Biofuel Analyzer kan erbjuda branschen.

Biofuel Analyzer har från början utvecklats för att kunna mäta centrala egenskaper hos biomassa inom bioenergibranschen, men dess förmåga att precist kunna fastställa fukthalten i trä har även gjort den intressant för pappers- och massabruk, enligt Mantex.

Waggeryd Cell förra tecknade förra året ett tioårigt leasingavtal för en Biofuel Analyzer, framhåller Mantex. Avtalet tecknades mot bakgrund av Waggeryd Cells behov av att mäta fukthalten i inköpt träflis för att därigenom enklare kunna fastställa pris och kvalitet på inkomna leveranser.

 Mantex bedömer att den förmågan även gör BioFuel Analyzer intressant för amerikanska pappers- och massabruk som har stora behov av att kunna mäta fukthalten i de mycket stora mängder träflis som de köper in. Men även de stora amerikanska pelletstillverkarna utgör en potentiell och intressant kundgrupp.

– De amerikanska bruken och pelletstillverkarna hanterar enorma volymer träflis och använder idag samma manuella och långsamma metoder som bioenergibranschen för att fastställa fukthalt, däribland dygnslång torkning i ugn, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Tappi Con är en mässa för den nordamerikanska pappers- och massabruksbranschen och äger rum i Atlanta, Georgia, mellan 22 och 26 april.