Metsä Fibre river upp avtal med tjeckisk underleverantör

Bild. Metsä Fibre

Metsä Fibre meddelar att de avbryter allt samarbete med underentreprenören Hutni Montaze kring bygget av sin nya bioproduktfabrik i Kemi, Finland, ett gigantiskt projekt som engagerat totalt cirka 15 000 anställda och 1 900 företag under två års tid hittills.

Beslutet kommer efter att Metsä Fibre upptäckt oegentligheter hos det tjeckiska företaget relaterade till löneutbetalningar.

Enligt Metsä Fibres policy för att bekämpa den grå ekonomin ska alla operatörer och samarbetspartners agera i enlighet med kollektivavtal och finsk arbetslagstiftning. Om oegentligheter upptäcks ges operatörerna möjlighet att korrigera dem.

"Kampen mot den grå ekonomin är en viktig fråga för oss och avtalsförhandlingarna har redan innefattat en genomgång av frågor som rör kampen mot den grå ekonomin och ett åtagande att följa finsk arbetsrätt. Misstanken är att Hutni Montazes löneberäkning i Finland har gjorts i enlighet med kollektivavtalen, men den faktiska löneutbetalningen i arbetstagarens hemland har inte baserats på den löneberäkning som presenterats för oss. Trots flera påstötningar har Hutni Montaze inte kunnat bevisa att de levt upp till vårt kontrakt och dess villkor. Detta är ett avtalsbrott [..] och vi har därför sagt upp vårt samarbetsavtal med entreprenören i fråga", säger Ismo Nousiainen, vd på Metsä Fibre, En polisutredning har också inletts.