Husums massabruk har invigt ny sodapanna och turbin

Invigningsceremonin. Foto: Metsä Board
Foto: Metsä Board

Metsä Board har nu invigt sitt förnyade massabruk i Husum med ny sodapanna och turbin. Inbjudna till invigningsceremonin var bland andra projektpartners och representanter för Örnsköldsviks kommun.

Husums massabruks nya sodapanna och turbin togs i drift i slutet av 2022. Tack vare den senaste tekniken och processerna kommer brukets biobaserade energiproduktion att öka och kombinatets självförsörjning av el kommer att överstiga 80 procent, enligt Metsä Board.

Hela investeringen var på cirka 380 miljoner euro. I förnyelsens andra fas, som ska beslutas och genomföras senare under decenniet, kommer de två nuvarande fiberlinjerna att ersättas med en ny linje.

– Förnyelsen kommer att stärka Husumkombinatets roll som en effektiv och hållbar plattform för den långsiktiga utvecklingen av kartongproduktionen och är ett viktigt steg mot vårt mål med helt fossilfria bruk, säger Mika Joukio, vd och koncernchef för Metsä Board, i ett pressmeddelande.

I förnyelsen ingick att ersätta två gamla sodapannor med en samt tre turbiner med en.

– Eftersom den nya sodapannan är av en helt ny generation har personalen genomgått omfattande utbildning, säger Olov Winblad von Walter, platschef för Husums massa- och kartongbruk.

I projektet ingår även ett nytt kontrollrum och kontor, som ska samla drift- och underhållspersonalen på samma våningsplan.

Dessutom pågår ett investeringsprogram i Husum för att öka den årliga produktionskapaciteten av falskartong med cirka 200 000 ton. Investeringen beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2023.

Metsä Board Husums bruk är ett integrerat kartong- och massabruk som tillverkar falskartong, obestruken vit kraftliner och blekt kemisk massa.