Mönsterås bruk tar ny indunstning i drift

Foto: Södra

700 miljoner kronor. Så mycket har Södra Cell Mönsterås investerat i sin nya indunstningsanläggning. Satsningen beskrivs av Södra som en av de största på massabruket under 2000-talet.

I början av 2021 beslutades att Södra Cell Mönsterås skulle ersätta sin gamla anläggning för indunstning – där vatten från massaprocessen kokas bort – från 1979 med en ny.

Efter att ha driftsatts tisdagen den 18 april 2023 invigs den nya anläggningen officiellt den 9 maj 2023. Den nya anläggningen kommer minska pappersmassabrukets förbrukning av värme i form av ånga, vilket i sin tur innebär en ökad grön elproduktion, enligt Södra.

– Vi är verkligen glada över att Södras styrelse beviljade denna viktiga investering. Vår fabrik står inför en spännande framtid och vår indunstningsinvestering säkrar en stabil och säker drift även framåt, säger Karin Dernegård, platschef vid Södra Cell Mönsterås, i ett pressmeddelande.

Indunstningsanläggningens huvuduppgift är att koka bort vatten, så att torrhalten på de använda kokkemikalierna ökar från 15 procent, som inte går att bränna, upp till 80 procent som är brännbar och generera ånga för pappersmassaframställning och överskottsenergi som genererar el.

Den nya indunstningslinjen har en kapacitet på 530 ton avdunstat vatten per timme. Linjen är en 7-effektslinje med Tubel-teknik. Linjen är också förberedd för ligninextraktion.