Ny prognos spår försämrad lönsamhet

Handelsbanken har nyligen släppt sin skogsrapport för maj 2023. I den framgår det bland annat att de under kommande kvartal ser fortsatt lägre priser på industriella produkter med undantag för sågade trävaror där mindre prisökningar kan ske.

För nordiska producenter av förpackningsmaterial konstateras att lönsamheten fallit brant sedan toppnivåerna för de första tre kvartalen förra året. Vilket sägs sammanhänga med ökad inflation och minskad efterfrågan. Men också med lägre energikostnader, vilket framför allt gynnat producenter på kontinenten och därmed skärpt konkurrensen för nordiska producenter av förpackningsmaterial.

”När vi ser in i kommande kvartal och återstoden av 2023, ser vi en medvind från sjunkande kostnader på en bred nivå. Däremot räknar vi med att en fortsatt försvagning av efterfrågan, i samband med den generella försvagningen av konjunkturen gör att priserna på förpackningsmaterial generellt (exkluderat vätskekartongmaterial) kommer att fortsätta ned”, skriver Handelsbanken.

Efterfrågan på massaved för förpackningsmaterial väntas också minska, men i lägre takt än i kontinentala Europa beroende på SCA:s nya kraftlinermaskin i Obbola, som nyligen drifttagits och sannolikt kommer att innebära att efterfrågan på massaved i Norden håller sig mer stabil.

Rapporten fokuserar även på barrsulfatmassan. Som för övriga skogsprodukter noterade även pappersmassapriserna nya rekordnivåer under 2022, då efterfrågan från de viktiga slutmarknaderna mjukpapper, specialpapper och förpackningar utvecklades starkt.  Nu är inte marknaden lika stram längre och därför förväntas fortsatta prissänkning under resten av året, med försämrad lönsamhet för massa och -papperskoncernerna som följd.