Södra får flytande bioprodukter certifierade

Foto: Södra

Södra meddelar att de har fått sina produkter inom tallolja, terpentin och biometanol certifierade i kommersiell skala av organisationerna FSC och PEFC.

Enligt Södra är de först i världen med sådana certifieringar.

– Certifieringarna är ett bra sätt för kunderna att förstå att det här är produkter från hållbart brukade skogar, säger Viktor Odenbrink, försäljningschef, Södra Bioproducts. 

– Intresset för att hitta alternativ till fossilbaserade material ökar och allt vi kan göra för att visa potentiella kunder vår hållbara råvarubas är positivt. Vår nästa ambition är att se hela spårbarhetskedjan certifierad, men det är en lång värdekedja och det kommer att ta tid. Vi måste börja någonstans och kontrollen över råvaran är en betydande fördel, fortsätter han.

Johannes Bogren är marknadschef för Södra Bioproducts och han ser certifieringarna som ett första steg i utvecklingen att få Södras energi- och kemikalieaffär att växa.

– Även om vi fortfarande befinner oss i ett tidigt skede tittar vi redan på hur vi ska certifiera vår ligninprodukt. Det finns ett stort intresse för produkten som vi ser har så mycket potential, i allt från grafitmaterial för batterier till lim och isolering, säger han.