Simuleringsverktyg optimerar lådtillverkningen hos SCA

Olle Söderström, produktspecialist på SCA Containerboard. Foto: SCA

SCA har tagit fram ett simuleringsverktyg, SCA Smart Box, som hjälper dem och deras kunder att testa olika kombinationer för wellpapp kombinationer för wellpapp  utan risk för onödig åtgång av material, tid eller pengar. Det skriver SCA i ett pressmeddelande.  .

– Det finns en stor kunskap och erfarenhet av designmöjligheter för wellpappförpackningar i och med SCA:s långa historik både inom wellpapp- och kraftlinertillverkning. Den kunskapen har implementerats i Smart Box, säger Olle Söderström, produktspecialist på SCA Containerboard.

Det SCA Smart Box framför allt kan hjälpa wellpapptillverkare med är att spara tid, materialkostnad, spill och dyra misstag i sin designprocess, framhåller SCA.

– Vi ser det som ett mervärde att kunna erbjuda Smart Box som stöd i kundernas designprocess för att de ska bli mer framgångsrika. Men Smart Box används även för att möjliggöra för oss på SCA Containerboard att jämföra våra produkter i olika wellsammansättningar och lådkonstruktioner – dels för att driva på produktutvecklingen, dels för att stötta och rekommendera kunderna i val av produkt, säger Olle Söderström.

– Användarvänlighet är också något som är viktigt. En av de senaste förbättringarna är att det går att spara egna materialkombinationer, standardkvalitéer, så att användaren snabbt och enkelt kan använda dem i sina olika projekt, tillägger Olle.