Rottneros investerar i solcellspark

Foto: Rottneros

Rottneros styrelse har beslutat att investera totalt cirka 86 miljoner kronor i en solcellspark och ett batterilager vid Rottneros Bruk.

Uppstarten är planerad till 2024.

Solcellsparken väntas generera drygt 3 GWh årligen, vilket kan jämföras med koncernens årsbehov av köpt el som uppgår till omkring 220 GWh. Syftet med batterilagret är främst att bidra till förbättrad balans på elmarknaden, något som även genererar intäkter från Svenska Kraftnät och därmed en för Rottneros förmånlig avkastning på investeringen.

– Investeringarna är viktiga eftersom de utgör de första stegen i vårt långsiktiga och målinriktade arbete för att minska koncernens exponering mot den volatila elmarknaden och samtidigt bidra till att öka andelen förnyelsebar el i samhället, säger Lennart Eberleh, Rottneros vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.