Billerud återupptar driften av sitt massa- och pappersbruk i Michigan

Escanaba-bruket. Foto: Billerud

Billerud har återupptagit driften sitt massa- och pappersbruk i Escanaba, Michigan, USA, efter det uppmärksammade svamputbrottet i mars, som tvingade företaget att tillfälligt stänga ned anläggningen.

I ett skriftligt uttalande säger Billerud, "Efter en djuprengöring som rekommenderats av folkhälsomyndigheter och experter, har Escanaba Bruk återupptagit verksamheten från och med den 8 maj. Hittills har inga Blastomyces-sporer hittats på bruket. Säkerheten för våra anställda och entreprenörer är fortfarande vår högsta prioritet och vi är fokuserade på att säkerställa en säker återgång av driften”.

Billerud fick först kännedom om blastomykossvampinfektionerna den 3 mars av den amerikanska lokala myndigheten Public Health Delta & Menominee Counties (PHDM) vilka i sin tur underrättats av det lokala sjukhuset om flera atypiska lunginflammationsinfektioner hos individer som arbetar på Escanaba-bruket. Tester bekräftade att några av dessa infektioner orsakats av en svampinfektion som kallas blastomykos.

Billerud stängde då ned fabriken. Då hade över 97 anställda, entreprenörer och besökare diagnostiserats med blastomykos. Totalt har 115 sjukdomsfall identifierats. Fjorton personer fick läggas in på sjukhus och en person har avlidit, enligt PHDM.

Enligt Billerud är orsaken till svamputbrottet fortfarande okänd. Källan till Blastomyces har inte heller identifierats.

"Vi tar den här frågan på största allvar och samarbetar fullt ut med folkhälsoexperter när de undersöker den här situationen", säger företaget.

Escanaba sysselsätter cirka 830 personer och har kapacitet att producera 730 000 ton papper per år.