Årets industriminne 2023 till Frövifors pappersbruksmuseum

Foto: Frövifors pappersbruksmuseum

 Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går i år till Frövifors pappersbruksmuseum i Örebro län. Utmärkelsen Årets industriminne, som delades ut första gången 1995, syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

Motiveringen till årets pris lyder:

”Priset 2023 motiveras av att pappersindustrin är en svensk basindustri med djupa rötter. När bruksdöden drog fram genom Bergslagen var det de bruk som var öppna för förändring som kunde överleva och Järnbruket i Frövifors ersattes av ett träsliperi för pappersmassetillverkning år 1889. Ett par år senare började tidningspapper tillverkas i Frövi och än i dag produceras papper i Frövifors, numera med inriktning på hållbara pappersförbackningar. Tillverkningen sker i toppmoderna fabrikslokaler - i de äldre fabrikslokalerna huserar Frövifors pappersbruksmuseum. I museets maskinhall står maskinerna kvar så som de lämnades när den nya fabriken invigdes år 1980. Frövifors pappersbruksmuseum har förmått att vidga sin berättelse och göra den aktuell och angelägen. Papperstillverkningen vid bruket har därmed satts in i en historisk och samhällelig kontext. I museets lokaler förmedlas kunskap om träråvarans väg till färdig produkt, om papprets historia och tillverkningens industrialisering, om pappersarbetarnas vardag, om papper som förpackningsmaterial och om papper som material för kreativt konstskapande. Människan står hela tiden i centrum för upplevelsen och förmedlingen.”

”Pappersarbetarnas minnen har samlats in och besökaren kan ta del av dem på de platser där de engång utspelat sig. Barn får möjlighet att med pedagogisk vägledning göra eget papper. Papperskonst skapas av konstnärer ”in Residence” och utställningar med papper som utgångspunkt ger besökaren upplevelser av materialets mångsidighet. Genom lokala, regionala och nationella samarbeten och en mångfald av aktiveter har Frövifors pappersbruksmuseum utvecklats till en mötesplats som bidrar till social hållbarhet för Fröviborna och utgör en attraktion för hela landet."