Södra satsar på pappersmassa av jordbruksrester

Foto: Södra

Efter en tid av forskning och utveckling meddelar Södra att de inleder en satsning på pappersmassa gjord av lokala jordbruksrester.

Jordbruksresterna ska komplettera massaveden i pappersmassan.

– Vi i Södra finns till för att skapa så mycket värde som möjligt från medlemmarnas skogar. Med en ny process för en pappersmassa med lokala jordbruksrester gör vi just det. Den innebär att skogsråvaran kan användas mer effektivt och skapa ännu mer värde för medlemmarna i Södra, våra kunder och samhället i stort. Detta är ett exempel på familjeskogsbrukets innovationskraft och värdet av samarbete längs hela värdekedjan för att skapa hållbara lösningar, säger Södras vd Lotta Lyrå.

– Projektet är fortfarande i utvecklingsstadiet och vi ska nu bekräfta tekniken, men jag är stolt över hur vi kan nyttja en restprodukt för en ännu mer hållbar produktion av pappersmassa. Detta är ett viktigt steg för vår långsiktiga utveckling och konkurrenskraft, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.