Massapriset kan vara på väg upp igen

Massapriset har sjunkit stadigt en längre tid, men den brasilianska massajätten Suzanos avisering om höjda priser på eukalyptusmassa kan tyda på ett trendbrott. Det har i alla fäll väckt hoppet om att prisfallen börjar bromsa in, vilket fått de svenska massatillverkarnas aktiekurser att stiga.

– Även om priserna fortsätter ned i Europa är det väl diskonterat i aktiemarknaden”, säger Christian Kopfer, Handelsbankens råvaruanalytiker till Di.

Enligt Kopfer hade marknaden räknat med fortsatt prisfall på massa i Kina.

Men den aviserade höjningen är enligt honom ändå fullt rimlig då massapriserna nu är nere eller till och med under sina marginalkostnader.