Södra höjer priserna på massaved

Foto: Södra

Södra genomför nu prishöjningar på flera virkessortiment. Exempelvis höjs priset på grantimmer och barrmassaved med tio respektive femton procent.

Stora höjningar görs också inom energisortimenten. 2022 års stora efterfrågan på energiprodukter bedöms hålla i sig även under 2023 och Södra höjer därför grundpriset på bränsleved och grot (grenar och toppar) med närmare 50 procent.

– Detta är ovanligt stora prishöjningar, vilket speglar marknaden framåt och den långsiktiga efterfrågan på familjeskogsbrukets produkter. Prishöjningarna innebär att vi nu har historiskt höga virkespriser i Götaland, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Samtidigt är det en ovanligt stor osäkerhet på den globala virkesmarknaden, framhåller Södra. Den globala turbulensen gör att läget kan vända snabbt, vilket Södra tar höjd för i sina prishöjningar.

– Vi bedömer att den höga efterfrågan kommer att hålla i sig under sommaren och det är viktigt att möta den med höga leveranser av råvara. Vi behöver också vara flexibla för att kunna agera mer snabbfotat i en tid och marknad med tvära kast, vilket är grunden till att vissa av prishöjningarna är tidsbegränsade, säger Peter Karlsson.

Följande prisjusteringar gäller från och med 29 maj 2023:

•    Tall- och grantimmer höjs med 50 kr/m³fub i grundpris och en marknadspremie införs på 30 kr/m³fub.

•    Klentimmer och kubb av tall och gran höjs med 40 kr/m³fub i grundpris och en marknadspremie införs på 30 kr/m³fub.

•    Massaved höjs med 40 kr/m³fub i grundpris och en marknadspremie införs på 30 kr/m³fub.

•    Bränsleved höjs med 140 kr/m³fub i grundpris.

•    Grotflis höjs med 65 kr/m³s stjälpt mått i grundpris.