Nytt projekt ska stärka samarbetet i Sveriges och Norges bioekonomi

Berit Sanness, Norwegian Wood Cluster (t.v.) och Sandra Sundbäck, vd på Paper Province. Fotograf: Ola Rostad

Paper Province och Norwegian Wood Cluster inleder nu ett nytt projekt som förhoppningsvis ska bidra till värdeskapande kopplingar mellan företag i Sverige och Norge, med fokus på cirkularitet och skoglig bioekonomi.

Projektet Circular Bioeconomy Arena finansieras av medel från EU-programmet Interreg Sverige-Norge och pågår under tre år.

Paper Province är extra starka inom papper, massa och förpackningar medan Norwegian Wood Cluster är extra starka inom träbyggnation, vilket gör att verksamheterna kompletterar varandra väl.

– Träbyggande och cirkularitet är områden där Norwegian Wood Cluster är starka och aktiva och vi kommer att ha stor nytta av samarbetet, säger Sandra Sundbäck, vd för Paper Province

– Vår svenska klusterpartner har 25 års erfarenhet och är bland de bästa klustren i världen. Vi ser bland annat fram emot att dra nytta av Paper Province erfarenhet av startup-företag, säger klusterledare Berit Sanness på Norwegian Wood Cluster.

Klustren fungerar som en länk mellan företag, offentlig sektor och akademi. Interreg-projektet innebär en bra plattform för att vidareutveckla det gränsöverskridande samarbetet, menar Sandra Sundbäck och Berit Sannes.