Ökad hamntrafik i Umeå efter miljardinvestering

Karta: SCA

SCA:s mångmiljardinvestering i världens största kraftlinermaskin i Obbola innebär ökade produktionsvolymer. SCA Logistics förnyar därför RoRo-schemat med ytterligare en tur som kommer att anlöpa Umeå.

SCA skriver att den huvudsakliga bakgrunden till förändringen är SCAs expansion av kraftlinertillverkningen i Obbola.

Kapaciteten vid pappersbruket har gått från en årlig produktion på 450 000 ton till 725 000 ton kraftliner och SCA Logistics möter volymökningen med det nya RoRo-schemat som började implementeras i januari.

– Vårt tidigare schema hade en struktur baserad på 2016 års volymer. Vi har givetvis gjort justeringar under åren, men nu har vi verkligen optimerat upplägget utifrån de volymer vi har idag och den utveckling vi ser framöver, säger Andreas Disby, Forwarding Manager, Vessel Operations på SCA Logistics.

I och med att Umeå kommer att anlöpas ytterligare en gång per vecka jämfört med tidigare schema, skapas mer lastutrymme på turerna som går norrut.

– En ny möjlighet som öppnar sig är att vi kan erbjuda mer kapacitet för norrgående gods från Kiel, Tyskland och hela vägen upp till Umeå, berättar Andreas.

Ökad kapacitet gäller också norrgående rutt mellan Tyskland och Sundsvall samt mellan Malmö och Umeå/Sundsvall. På norrgående sträcka i dag transporteras bland annat husvagnar, containergods, nya personbilar samt entreprenadmaskiner, som grävmaskiner och hjullastare

– I och med att vi nu har två avgångar från Kiel kan vi strukturera om och erbjuda ytterligare möjligheter att ta mer gods från Malmö, säger Andreas.