Danska Bank: rekordtider för svenska skogsägare

Virkespriserna i skogen stiger i hela landet och i Mellansverige har massavedspriset fördubblats på bara ett år. Det är brist på alla sortiment men framförallt är det energiveden som trycker upp övriga priser när värmeverken bygger lager inför kommande vinter.

Det visar Danske Banks senaste kvartalsanalys ”Skog och Ekonomi”. Enligt den beror de höga prisnivåerna på stora insektsskador i Kanada och Centraleuropa – och effekterna av Ukrainakriget där importen från Ryssland försvunnit helt från marknaden.

Samtidigt faller trävarupriserna i bygghandeln på grund av en andra våg av prispress efter krigsutbrottet och ett kollapsat hemmabyggande. Efter årsskiftet fanns en viss optimism hos sågverken men den perioden ser ut att vara över nu när antalet byggstarter minskar, enligt rapporten.

Skogsmarkspriserna har stått emot räntehöjningen och ligger kvar på rekordnivåer ute i landet. Men på börsen värderar marknaden skogen till betydligt lägre nivåer. Danske Banks analytiker lyfter fram SCA och Holmen som två exempel på börsbolag med stora skogsarealer  för den som vill investera i skogsmark utan att behöva sköta den – eller riskera att träden skadas av barkborrar.

– Även vid försiktiga jämförelser så är skogsmark betydligt billigare på börsen med dagens marknadsvärden. SCA:s och Holmens bokförda värde på skogen har ökat successivt de senaste åren. Tror man på dessa värden så får man bolagens övriga industri­ och energirörelser nästan gratis med SCA och till ett väldigt lågt pris för Holmen, säger Johan Freij.

– Det måste erkännas att vi hade fel! Vi kunde inte i våra vildaste fantasier tro att timmerpriserna skulle gå upp över hela landet när trävarorna fallit som en sten och sågverken visar röda siffror. Att massaveden skulle öka något, det låg visserligen i korten, men vårens dramatiska prisuppgångar var inte med i vår huvudprognos. Det som hänt det senaste året låg i tioårsprognosen, förklarar Johan Freij.

Här är hans råd till svenska skogsägare:

  • Läget för att avverka är unikt bra i hela landet, framför allt för massa­ och energived
  • Prisspridningen är stor mellan olika aktörer, så se över marknaden om du ska göra en större avverkning
  • Röj och rensa åkerkanter tillsammans med grannen och sälj energiveden
  • Gallra, gallra, gallra – löv som barr, allt är bra just nu
  • Ut och kolla barkborrarna även i de yngre bestånden och även i södra Norrland
  • Det är ett bra läge att slutavverka – och prioritera gran före tall