50 får lämna när papperslinje läggs ned

Foto: Stora Enso

Stora Enso meddelar att de har slutfört förhandlingarna gällande den permanenta stängningen av en av två pappersmaskiner vid anläggningen i finska Anjalankoski. Nedstängningen väntas ske under det fjärde kvartalet 2023.

Stora Enso kommer att koncentrera all bokpappersproduktion till en enda linje vid den integrerade anläggningen Anjalankoski, som en följd av nedstängningen.  Den årliga kapaciteten minskar därmed med 50 000 ton medan omsättningen minskar med cirka 100 miljoner euro.

Stängningen att 50 medarbetare kommer att sägas upp. Flertalet av uppsägningarna hanteras genom pensionsavtal.