Holmen finansierar miljöfond för svensk vattenkraft

Foto: Holmen

Holmen meddelar att de gått in som medfinansiär i en fond som syftar till att stödja vattenkraftägare att miljöanpassa sina verksamheter.

Totalt finansieras fonden av de nio största vattenkraftsproducenterna i Sverige. Tillsammans har energibolagen gått in med 10 miljarder kronor, något som gör satsningen till den största på miljön i svenska vatten någonsin, skriver Holmen.

– Vattenkraften är stommen i Sveriges fossilfria energisystem och en förutsättning för att svensk industri ska vara konkurrenskraftig. Genom att gå in som delfinansiär av fonden ställer vi oss bakom överenskommelsen om att energibranschen finansierar omställningen till kloka miljöanpassningar. Vi ser fram emot arbetet för största samhälls- och miljönytta inom givna ramar, säger Fredrik Nordqvist, affärsområdeschef, Holmen Energi.

Vattenverksamhet är tillståndspliktig och utövare måste ha ett miljötillstånd för att få driva vattenkraftverk. Den 1 januari 2019 infördes ändringar i miljöbalken som ställer krav på att alla vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. De verk som inte redan har moderna miljövillkor omprövas mot kraven i miljöbalken. Mark- och miljödomstolen avgör om en verksamhet ska omprövas, eller om en tillståndsprövning måste göras. Holmen framhåller att fonden i hela den processen vara ett stöd för vattenkraftägare.

– Många vattenkraftsägare kommer behöva lägga ner tid och pengar på att anpassa och åtgärda sina anläggningar så att de är rustade för att möta kraven. Här är fonden en möjliggörare genom finansiellt stöd och stöd i form av resurser och kompetens, säger Rikard Nilsson, teknisk chef på Holmen Energi och Holmens representant i Vattenkraftens miljöfond.

Holmen äger och deläger 21 vattenkraftverk, belägna i bland annat Umeälven, Iggesundsån, Motala Ström och Faxälven. Totalt producerar anläggningarna 1 100 GWh per år.