Sveaskog investerar i AI-bolag

Lars Svensson och David Gillsjö, Nordic Forestry Automation. Foto: Holmen

Sveaskog blir delägare i bolaget Nordic Forestry Automation (NFA), ett företag som utvecklar s förarstöd för skogsmaskiner baserat på sensorteknik från autonoma fordon och AI-algoritmer.

Investeringen görs tillsammans med Södra Ädla och Almi Invest Syd och omfattar totalt tio miljoner kronor.

Att gallra en skog innebär ett ”konstant beslutsfattande” för föraren om vilka och hur många träd som ska avverkas för att bäst gynna skogens olika värden. Detta sker ofta manuellt och baseras på den enskilde förarens erfarenhet enligt Holmen. För att avlasta föraren har företaget Nordic Forestry Automation (NFA) utvecklat ett AI-system som stöttar föraren i skogsskötselbesluten.

NFA grundades 2021 och teknologin baseras på grundarnas tidigare forskning inom algoritmer för AI och självkörande fordon på KTH och LTH. Bolagets grundare träffades genom det nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).  

– Att köra skogsmaskin i gallring är ett hantverk som kräver hundraprocentigt fokus och tar flera år att bemästra. Den sammantagna kognitiva belastningen är jämförbar med en stridspilots. Sensor-baserade förarstöd ger bättre förutsättningar för föraren och skogsägaren att gynna skogens alla värden. Vi är glada att kunna fortsätta utveckla tekniken tillsammans med våra nya delägare, säger Lars Svensson, vd för NFA.

NFA:s AI-baserade förarstöd ska underlätta gallringen och därmed ge en mer kostnadseffektiv avverkning, vilket innebär bättre lönsamhet för skogsägaren. Dessutom skapar tekniken helt nya förutsättningar för lokala anpassningar i skogen, framhåller Holmen, vilket förhoppningsvis gör det lättare och mer kostnadseffektivt att utföra skogsskötselmetoder som främjar biologisk mångfald och kolinlagring.