DS Smith avyttrar flera återvinningsanläggningar i Storbritannien till Veolia

Foto: H0005/Wikimedia Commons

DS Smith säljer fyra av sina pappersåtervinningsanläggningar till Veolia – nämligen de i Avonmouth, Birmingham, Bolton och Leeds. Ytterligare en anläggning kommer att stängas och en enda återvinningscentral blir kvar i DS Smith regi i Storbritannien.

Försäljningen förväntas omfatta balningsutrustning och annan infrastruktur.

Åtgärderna markerar ”en anmärkningsvärd utveckling” i DS Smiths pågående utvärdering av dess brittiska återvinningsverksamhet, skriver sajten letsrecycle.com

I maj 2023 tillkännagav DS Smith Recycling att de hade inlett samråd om en eventuell stängning av flertalet av sina pappersåtervinningsanläggningar i Storbritannien och att nedskärningar vid affärsenhetens brittiska huvudkontor i Caerphilly var att vänta.

Källa: EUWID