Bioinnovation: Stor potential för pappersbaserad textil i Sverige

Kerstin Jedvert.

Pappersbaserad textil är en mångårig tradition från Asien. Kan området få renässans och vidareutvecklas när textilindustrin ska ställa om? Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i Sverige? En områdesanalys från BioInnovation visar att materialet har fördelar i och med ett lågt klimatavtryck vid framställningen, att garnet kan färgas och beredas i befintlig pappers- och textilindustri, samt kan ha kort väg till återvinning. Men mer forskning behövs, enligt BioInnovation.

I en områdesanalys har Chalmers Industriteknik tillsammans med konsultföretaget Texpertis på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation tittat närmare på potentialen för pappersbaserad textil. Målet har varit att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov samt att samla relevant kompetens som kan driva utvecklingen vidare.

– Pappersbaserad textil har producerats i Asien, framför allt i Japan och Korea där handgjorda papper använts till garn. Papperet skärs upp i tunna remsor som kan tvinnas eller tvistas till garn. Garnet kan sedan färgas och spinnas. Idag ses det som ett hantverk. Men nu har materialen fått förnyat intresse även i andra delar av världen och vi ser exempelvis att pappersbaserad textil även etableras i Sverige av en svensk aktör, säger Kerstin Jedvert, som lett projektet tillsammans med Mats Johansson från konsultföretaget Texpertis.

Hon bedömer att pappersbaserad textil har både teknisk och marknadsmässig potential.

– En rapport som IVL, Svenska Miljöinstitutet tagit fram visar att textila pappersfiber ligger lägst av många fiberslag när det gäller koldioxidavtryck i tillverkningsdelen av processen. Vilken energimix som används i olika processteg är dock en viktig parameter. Här kan Sverige ha fördelar, eftersom vi har stor andel förnybar energi. Den här rapporten tar dock inte hänsyn till användningen av produkterna, därför krävs vidare LCA-analyser, säger Kerstin Jedvert.