Norra Skog redovisar lägre resultat

Foto: Norra Skog

Skogsägarföreningen Norra Skogs halvårsresultat visar på en minskning Rörelseresultatet landade på 219 miljoner kronor för årets sex första månader, att jämföras med 794 miljoner året innan. Enligt Norra Skog blir ”2023 ett tapp i jämförelse med toppåret 2022”, vilket sägs  bero på en kraftigt försämrad världsmarknad för produkter från skogen.

Även marknadssituationen för papper och kartong har påverkats negativt av det samhällsekonomiska läget. Detta har påverkat resultatbidraget från Norra Skogs delägande i Husum Pulp men inte i samma grad som nedgången inom sågverk och byggprodukter.

– Det är naturligtvis glädjande att investeringen i Husum Pulp ger avkastning men minst lika viktigt är att investeringen långsiktigt säkrar våra medlemmars avsättning för sin massaved, säger vd Pär Lärkeryd.

– Den största utmaningen har framför allt rört byggprodukter som till exempel ytterpaneler och reglar. Detta på grund av ett minskat byggande. Tack vare produktionsomläggningar i kombination med hög marknadsaktivitet på befintliga och nya marknader har dock sågverksproduktionen så här långt kunnat upprätthållas utan någon större lageruppbyggnad, säger Pär Lärkeryd.