PM11 vid Hallsta pappersbruk uppgraderar onlinesystem för tillståndskontroll

Hallsta pappersbruk. Foto: SPM

Holmen Paper uppgraderar sitt onlinesystem för tillståndskontroll på PM11 till Intellinova Parallel EN från svenska SPM Instrument.

”Efter den framgångsrika första uppgraderingsfasen som genomfördes år 2022, med fokus på mätutrustning för vira- och presspartierna, har Holmen Papers avdelning för förebyggande underhåll redan sett fördelarna med Intellinova Parallel EN”, skriver SPM i ett pressmeddelande.

Införandet av Intellinova Parallel EN utrustar Holmen Paper med SPM:s patenterade mätmetoder, HD ENV och SPM HD, gemensamt kallade HD-teknologier. Enligt SPM ger dessa metoder exceptionella förvarningstider och möjliggör strategisk planering för underhåll och reparationer. Resultatet ska vara förlängd livslängd, minskade reparationskostnader och minimerad stilleståndstid.

Joel Bergström, underhållschef på Holmen Papers bruk i Hallsta, kommenterar investeringens betydelse i pressmeddelandet:

– Denna satsning är en del av vår strategi och vår utstakade väg framåt där implementeringen och användningen av ny teknik ger stora fördelar. Den möjliggör att vi kan ta ytterligare steg mot ett smartare, mer planerbart och effektivare underhåll.