Runtech Systems levererar vakuumsystem till Drewsen Spezialpapiere i Tyskland

Turbofläktar är designade för att fungera effektivt över ett brett spektrum av vakuumnivåer och luftflöden. Det gör det möjligt för pappersbruken att optimera vakuumnivåerna samtidigt som den drar fördel av den högre effektivitet en fläkt har jämfört med en traditionell vätskeringpumpanordning. Bild: Runtech Systems

RunEco-vakuumsystem sänds till Drewsen Spezialpapiere i Lachendorf. I leveransen ingår en EP600 Turbo Blower, EcoDrop vattenavskiljare och EcoFlow avvattningsmätning. Turboblower kommer att ersätta alla befintliga vätskeringpumpar på PM2.

- Förutom omvandlingen av vår kraftproduktion till förnybara alternativ är att öka energieffektiviteten ett av våra stora mål. Teknikbytet till en turbofläkt representerar ett viktigt steg mot vårt viktiga mål om klimatneutralitet till 2045, säger Dr. Ludger Benien, chef för förnybar energi på Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG.

Toppmodern fläktteknik

- Investeringen i en toppmodern fläktteknik kommer att göra vakuumsystemet lämpligt för framtiden och ge bruket energibesparingar och ytterligare processtransparens. Att använda Turbo Blower frånluft i torkhuven kommer att ge ytterligare ångbesparingar, säger Jelle Schuivens, försäljningschef, Runtech Systems.

RunEco vakuumsystem är enligt tillverkaren miljövänligt och energieffektivt och ger en pålitlig, helt vattenfri vakuumlösning. Mindre energi och inget vatten bidrar till lägre CO2-utsläpp och mindre miljöavtryck. EP Turbo Blowers har variabel hastighet och kapacitet.

Optimerar avvattnings- och vakuumnivåer

Med integrerad höghastighetsmotor styrd av en frekvensomformare kan rotationshastighet och vakuumnivå justeras enligt processkraven.

EcoFlow-avvattningsmätningen är utformad för att optimera avvattnings- och vakuumnivåer i formnings- och pressektionerna. EcoFlows ger dig ett unikt fönster in i avvattningsprocessen.

Källa: Pressmeddelande: Runtech Systems