Granbarkborreskadorna minskar

Foto: Södra

Södras senaste inventering av granbarkborreangrepp visar en minskande trend av skogsskador i Götaland med undantag för vissa områden i de östra delarna, där stora skador fortsatt drabbar familjeskogsbruken.

Södra har under början av september genomfört en omfattande inventering av granbarkborreskador på medlemsfastigheter över hela Götaland. Inventeringen har gjorts varje år sedan skadeutbrottets start 2018 och resultatet är tydligt, skriver Södra: trenden för granbarkborreskador är fortsatt nedåtgående.

Inventeringen visar att 580 000 skogskubikmeter granskog på Södras medlemsfastigheter är drabbad av granbarkborreangrepp. Det är en minskning motsvarande 10 procent jämfört med samma period i fjol. 

– Vi ser att skadorna från granbarkborre fortsätter att minska i stora delar av Götaland. De flesta medlemsfastigheter har inga eller mycket lite skador och inom stora delar av Södras verksamhetsområde kan vi nu ropa lite faran över. Det är glädjande för familjeskogsbrukets utveckling och underlättar den hållbara skötseln av skogarna framåt, säger Henrik Holmberg, skogsskötselchef på Södra.

Minskningen av skador beror främst på gynnsamma väderförhållanden de senaste åren, men också på att det bedrivits ett aktivt skogsskyddsarbete där skadad skog snabbt tagits om hand, enligt Södra.