Bortfall av importerat ryskt virke kommer att innebära mer avverkning i Finland och växande import från andra håll

Skogen är en lisa för själen. Stängningen av Ryssland och Vitryssland från den europeiska marknaden kommer att orsaka turbulens i skogsindustrin under de närmaste åren. Utöver råvarorna letar marknaden efter nya köpare till slutprodukterna. Foto: Forskningsinstitutet Pellervo Taloustutkimus PTT.

Avverkning i finländska skogar kommer att bli vanligare inom en snar framtid, när importen från Ryssland börjar ersättas med inhemskt virke, förutspår Pellervo Taloustutkimus PTT.

PTT uppskattar i sin skogsprognos att avverkningen ökar med tre procent i år och lika mycket nästa år. Ryskt trä kommer också att ersättas av ökande import från andra håll, som Baltikum, bedömer PTT.

Virkesskörden ökar

År 2023 kommer avverkningen enligt prognosen att öka till nästan 70 miljoner kubikmeter. Tillsammans med energivedsavverkning kommer virkesskörden troligen att öka till över 80 miljoner kubikmeter.

– I år underlättas situationen av att virkesanvändningen inom massindustrin kommer att minska med en tiondel på grund av produktionskapacitetsnedskärningar och UPM:s stridsåtgärder. Trävaruindustrin däremot ökar sin produktion och virkesanvändning något, säger PTT:s forskningschef Paula Horne i pressmeddelandet.

Miljontals kubikmeter trä har tidigare importerats från Ryssland

Enligt preliminära uppgifter från Finlands naturresursverk (Luke) kapades drygt 65 miljoner kubikmeter stamved förra året för användning av skogsindustrin, samt cirka 10 miljoner kubikmeter virke för energi, vilket gav totala avverkningsmängden till nästan 76 miljoner kubikmeter.

Nio miljoner kubikmeter trä importerades från Ryssland 2021. Landets andel av importen var betydande, eftersom den utgjorde tre fjärdedelar av all import.

Slutet på importen från Ryssland kan också ses inom energiindustrin, eftersom mer än 80 procent av importerad flis kom från Ryssland 2020. Efterfrågan på inhemsk flis och biproduktvirke förutspås öka, liksom bränslekostnader för värme- och kraftverk.

Brist på torv

Enligt prognosen behöver energiindustrin torv, eftersom inhemsk flis inte räcker för att ersätta importerad rysk flis. För två år sedan importerades nio miljoner kubikmeter virke från Ryssland till Finland, skriver finländska skogsinstitutet Pellervo Taloustutkimus PTT

– Det behövs också torv, eftersom inhemsk flis och biproduktvirke från skogsindustrin inte räcker för att helt täcka den ökade efterfrågan, skriver PTT.

PTT uppskattar att på grund av den starka efterfrågan kommer det sannolikt att bli lätt att hitta nya köpare. Å andra sidan är Kina, som är Finlands viktigaste massaexporterande land, ett större frågetecken för massaindustrin än Ryssland.

Källa: Finländska skogsinstitutet Pellervo Taloustutkimus PTT