Toscotec levererar produktionsuppgradering till Paper Prime i Portugal

Paper Primes pappersbruk i Vila Velha i Portugal. Foto: Toscotec

Toscotec kommer att leverera en teknisk uppgradering av Paper Primes PM1 till deras bruk i Vila Velha de Rodão i Portugal. Projektet planeras till mitten av 2024 och syftar till att uppnå betydande energibesparingar och ökad produktion.

Toscotec kommer att bygga om pressdelen av AHEAD 2.0 mjukpapperslinjen som tillverkaren levererade nyckelfärdigt till Paper Prime 2017.

Ursprungligen utrustad med en sugpressrulle med möjlighet att uppgradera till en skopresskonfiguration, kommer maskinen att utrustas med Toscotecs senaste generations pressdel på TT NextPress. Syftet är att förbättra torkningseffektiviteten i kombination med den befintliga TT SYD Steel Yankee Tork.

Syftet: Dekarbonisering och Speed-up

Leveransen inkluderar också en TT TurboDryer, som använder värmen som återvinns från luftsystemet för att stärka skopressens avvattning och öka torrheten efter pressen. Ombyggnaden kommer att levereras på nyckelfärdig basis, inklusive demontering och montering, monteringsövervakning, driftsättning, utbildning och starthjälp.

Projektet syftar till att uppnå två mål. För det första kommer det att minska PM1:s värmeenergiförbrukning med 25 procent och följaktligen avsevärt minska koldioxidutsläppen i samband med dess drift. För det andra kommer Toscotec att utföra en maskinhastighetsökning från 2 000 till 2 100 m/min med tillhörande kapacitetsökning.

Källa: Toscotec Pressrelease