Fokus på fossilfri vätgas från skogsbiomassa i nytt forskningsprojekt

Joakim Lundgren, professor i energiteknik och och vice verksamhetsledare för Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS vid Luleå tekniska universitet Foto: Rickard Kilström. Foto: Rickard Kilström

Ett viktigt alternativ som sällan nämns i den pågående jakten på ekonomiska och effektiva teknikspår för att minska koldioxidutsläppen, är tillverkning av vätgas via skogsbiomassa. Det menar Luleå tekniska universitet.  Tekniken lyfts nu fram i projektet ”Kostnader för att reducera utsläpp av växthusgaser från väg-och flygtransporter med biodrivmedel och elektrobränslen” som finansieras av Energimyndighetens program Bio+.

– Med hjälp av elektrolys kan vi storskaligt producera fossilfri vätgas, men det kan vi även med hjälp av biomassaförgasning, något som hittills nästan helt förbisetts. Vi vet att tekniken har flera attraktiva tekniska och miljömässiga fördelar som exempelvis att den är robust och ger möjlighet till negativa koldioxidutsläpp om koldioxidinfångning och lagring tillämpas, CCS, Carbon Capture and Storage. Att tekniken dessutom ser ekonomiskt lovande ut, det är mindre känt och det vill vi lyfta fram, säger Joakim Lundgren, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet och vice verksamhetsledare för Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS vid Luleå tekniska universitet, som medverkat i projektet.

I projektet har kostnaderna beräknats för att reducera koldioxidutsläpp med förnybara drivmedel, inklusive vätgas och flygbränslen som producerats via ett stort antal olika slags teknikspår. Det är Svenska Miljöinstitutet IVL som lett projektet, med RISE och Luleå tekniska universitet som projektparter. Nyligen presenterade Joakim Lundgren, dels delar av rapportens resultat, dels resultat från projektet H2SUS om biobaserad vätgas, finansierat av Interreg Aurora, vid en stor internationell workshop organiserad av IEA Bioenergy och den franska forskningsfinansiären ADEME i Lyon.

– Vi visar att om vätgas produceras via förgasning av biomassa och koldioxiden fångas in och lagras, så kan produktionskostnaden bli mer än konkurrenskraftig jämfört med elektrolysbaserad vätgas, bland annat beroende på värdet av negativa koldioxidutsläpp, säger han

Enligt LTU tyder mycket på att CO2-reduktionskostnaden kommer att vara lägre för vätgas producerad via biomassaförgasning med CCS, än vad reduktionskostnaden är för elektrolysbaserad vätgas i framtiden.