Norske Skog överväger produktalternativ för skadade PM 6 bruket vid Saugbrug

Saugbrugs bruk. Foto: NorCell

Norske Skog kommer att kunna återuppbygga produktionen av SC-papper på PM 6 vid Saugbrugs bruk i Norge med hjälp av rådgivna försäkringsbetalningar, men överväger även "investeringar i andra produktalternativ". En talesperson för företaget sa att det skulle göras en noggrann utvärdering av produktalternativen.

Ett avtal har nåtts med försäkringsbolaget för både driftsavbrott och egendomsskador, uppskattat till totalt 2,4 miljarder norska kronor, som försäkringsbolaget, den norska naturolyckspoolen och återförsäkringsbolagen gemensamt kommer att täcka.

Skadades av jordskred

Den 27 april i år skadades byggnaden, utrustningen och PM 6 vid Saugbrugs bruket i Halden, Norge, av ett ras, och produktionen på maskinen (260 000 ton SC-papper per år) stoppades. Sedan, i augusti, för att säkerställa leveranser till kunderna, beslutade Norske Skog att återstarta PM 5 (100 000 ton SC-papper per år), som stängdes ner 2020. Norske Skog sa att maskinen förbereds för uppstart, och produktionen kommer att öka under innevarande kvartal.

Egendomsförsäkringen täcker kostnaderna för att säkra området runt fabriken och återuppbygga byggnaderna, uppskattat till cirka 550 miljoner norska kronor. Ett avtal nåddes också om en försäkringsersättning på 1 miljard norska kronor för investeringar i produktionsutrustning. Företaget fick redan 59 miljoner norska kronor under tredje kvartalet i år, och ytterligare 326 miljoner norska kronor kommer att betalas ut under fjärde kvartalet. Återstående 615 miljoner norska kronor har avtalats i takt med att investeringskostnaderna uppstår.

Försäkringen ersätter förlusten

Försäkringsbolaget har erkänt 850 miljoner norska kronor för förlusten av verksamheten vid Saugbrugs-anläggningen, varav 225 miljoner norska kronor är för de första fem månaderna av förlusten och 625 miljoner norska kronor för de återstående 13 månaderna av de 18 månaderna. Norske Skog fick redan 267 miljoner norska kronor av den överenskomna försäkringsbetalningen under tredje kvartalet i år, och ytterligare 215 miljoner norska kronor och 368 miljoner norska kronor kommer att betalas ut under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024, respektive.

Effektiv produktion

Norske Skog meddelade att Saugbrugs bruket har en mycket effektiv produktion av SC-papper. Med PM 5 för närvarande i drift har det en kapacitet på 200 000 ton per år för att möta kundernas efterfrågan, förklarade företaget. Försäkringsförmånerna skulle möjliggöra för företaget att återuppbygga PM 6 för produktion av SC-papper och överväga "investeringar i andra produktalternativ". Norske Skog sa att man skulle samarbeta nära med intressenter för att hitta den mest lämpliga vägen för Saugbrugs bruket.

Källa: Norske Skog