ABB förbättrar drivkontrollsystem vid Jujo Thermals pappersbruk i Finland

Jujo Thermal rapporterade förbättrad effektivitet på sin fabrik i Kauttua. Bild Jujo Thermal

ABB har levererat och driftsatt en uppgraderingspaket för det befintliga PM2 drivkontrollsystemet samt nya drivsystem. Jujo Thermal rapporterar förbättrad effektivitet hos det termiska pappersmaskinen.

- ABB:s förmåga att integrera äldre drivsystem i det nya systemet utgjorde en nyckelskillnad i projektvalet, säger Jujo Thermal i ett pressmeddelande. Företaget valde ABB för att uppgradera sitt drivkontrollsystem vid sitt bruk i Kauttua i Finland med syftet att förbättra driftsäkerhet och effektivitet.

ABB:s projektgrupp införlivade befintliga, äldre generations enheter i det nya systemet. Bild ABB

ABB:s leveransområde inkluderade tillhandahållandet och driftsättning av uppgraderingspaketet för det befintliga PM2 drivkontrollsystemet och nya drivsystem.

Direkttermiskt papper

Jujo Thermal är en av världens ledande leverantörer av hållbara, direkttermiska papper för etiketter, biljetter, taggar och användning i kassapunkter. De genererar också ensidigt belagt självhäftande etikettmaterial och har en årlig produktionsvolym på 72 000 ton.

Projektet krävde att teamet fortsatte att använda vissa äldre generationers drivsystem. Trots att detta ökade projektets komplexitet, eftersom det krävde erfarenhet och kunskap om äldre system och enheter, kunde ABB dra nytta av sin expertis och lokal erfarenhet av projektleverans för att säkerställa den smidiga konfigurationen av det nya, förbättrade drivsystemet.

En integrerad lösning

- Genom samarbete och teamwork kunde ABB leverera en integrerad lösning som överträffade våra förväntningar och förbättrade driftsäkerheten, säger Juha-Pekka Kaivola, Chief Production Officer vid Jujo Thermal.

- Vi önskar bara att vi hade uppgraderat systemet tidigare.

- Jujo Thermal har rapporterat en betydande förbättring av maskinens driftsäkerhet och effektivitet sedan det uppgraderade PM2 drivkontrollsystemet och de nya drivsystemen togs i bruk tidigare 2023, säger Sanath Kumar, Global Product Manager, Paper Machine Drives, ABB.

- Vi är mycket stolta över att kunna visa upp vår kompetens genom att tackla dessa mer komplexa projekt.

Det förnyade systemet och den förbättrade tillgängligheten kommer att göra det möjligt att öka den årliga produktionen på linjen. Maskinoperatörer kan använda de nya driftstationerna och de digitala applikationerna som är integrerade i systemet.

Lagrar data

Bland innovationerna finns den avancerade PMC800 datalogger-verktyget, utformat för att skickligt samla in och lagra noggrant konfigurerade data på millisekundnivå. Detta verktyg visar sig vara till ovärderlig hjälp för felidentifiering och möjliggör omfattande analys av historiska händelser när behovet uppstår. Genom att dra nytta av PMC800 datalogger kan bruket självsäkert förbättra sin driftseffektivitet och stärka sin problemlösningsförmåga.

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriella operationer som adresserar en bred skala av väsentliga behov - från att tillhandahålla energi, vatten och material till att producera och transportera varor till marknaden. Med sina ~20 000 anställda, ledande teknologi och serviceexpertis, hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och marina industrier att förbättra prestanda och säkerhet i operationer och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. 

Kopplar samman ingenjörskonst och mjukvara

ABB är en teknologiledare inom elektrifiering och automation som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskonst och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, transporteras, drivs och används. Med över 140 års erfarenhet är ABB:s ~105 000 anställda engagerade i att driva innovationer som påskyndar den industriella omvandlingen.

Källa: ABB