Mayr-Melnhof gör stora förluster inom kartong- och pappersbranschen

Mayr- Melnhofs kartongmaskin. Foto: Myr-Melnhof

För hittills räkenskapsår redovisar den österrikiska kartong- och vikkartongtillverkaren Mayr-Melnhof (MM) två olika resultatlinjer för sina två divisioner, MM Board & Paper och MM Packaging. Medan MM talar om en "drastisk försämring" för sin kartong- och pappersdivision efter rekordåret 2022, utvecklas koncernens förpackningsdivision i grunden "fast" trots en total nedgång i verksamheten.

Enligt rapporten sjönk försäljningsintäkterna under perioden januari till slutet av september 2023 med 7,4 procent till 3,196 (2022: 3,450) miljarder euro. Med 64,7 procent sjönk rörelseresultatet med nästan två tredjedelar jämfört med referensperioden 2022. Vinsten på koncernnivå uppgår till 159,8 miljoner euro, till skillnad från 452,2 miljoner euro under referensperioden förra året. EBITDA sjönk till 328 (591,2) miljoner euro, vilket motsvarar en total minskning på 44,5 procent.

Spänd situation

Inom MM Board & Paper-divisionen återspeglas den spända situationen på de europeiska kartong- och pappersmarknaderna tydligt i affärssiffrorna. För året hittills är alla nyckeltal i tvåsiffrigt underskott. På grund av volymer sjönk försäljningsintäkterna med 31,1 procent till totalt 1,467 miljarder euro.

Österrikiska Mayr-Melnhofs rörelseresultat på 4,4 (318,2) miljoner euro hade också en negativ inverkan på 98,6 procent. Under 2019, innan coronavirus-pandemin började, var det kumulativa rörelseresultatet för perioden från Q1 till Q3 195,6 miljoner euro. EBITDA sjönk också under innevarande räkenskapsår: MM rapporterade ett värde på -78,1 procent, eller 86,7 (396,4) miljoner euro.

MM Packaging med vinster och fokus på kvantitetssäkring och produktionsutnyttjande

MM Packagings verksamhet på den europeiska marknaden för vikkartong har visat sig vara jämförelsevis solid. Livsmedelssektorn har varit på tillbakagång sedan början av året på grund av höga lager, sjunkande köpkraft hos slutkonsumenter och trenden mot fler egna märken i plastförpackningar. Marknaden för högkvalitativa förpackningar har däremot utvecklats stabilt totalt sett trots en minskning av orderingången.

För perioden från Q1 till Q3 ökade försäljningsintäkterna med 23,8 procent till 1 869 (1 510) miljarder euro, vilket Mayr-Melnhof bland annat motiverar med den framgångsrika integrationen av Essentra Packaging i läkemedelssektorn. EBITDA steg på samma sätt, med 23,9 procent till 241,3 miljoner euro jämfört med 194,8 miljoner euro förra året. Rörelseresultatet ökade till 155,4 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 16 procent.

Källa: Meyr-Melnhof Pressmeddelande