Hållbar omställning möjlig för tysk pappersindustri under rätta förutsättningar

Papperssamling i Tyskland. Foto: Wikipedia Common, kredit: Fotartistas.com

Nyligen presenterade tyska branschorganisationen "Die Papierindustrie" en klimatstudie som tydliggör hur den tyska pappersindustrin kan ställa om till klimatneutral produktion – om de rätta förutsättningarna uppfylls. Studien, som sträcker sig över 50 sidor, identifierar tillgång till förnybar energi till konkurrenskraftiga priser som avgörande för transformationen.

Den årliga energiförbrukningen i Tysklands pappersproduktion är på cirka 60 terawattimmar, vilket resulterar i omkring 12 miljoner ton fossila CO2-utsläpp. Denna energi används för att generera ånga, elektricitet och gasformiga bränslen som behövs för produktion dygnet runt. En övergång till en klimatneutral industri kräver ersättning av fossila bränslen med förnybara alternativ som vindkraft, solenergi, grön gas som vätgas och hållbara fasta bränslen såsom fiberrester.

Använder vätgasblandningar

Studien belyser olika scenarier och betonar att industrins egna kraftverk redan tekniskt förbereder för användning av vätgasblandningar och att branschen aktivt har minskat sin energiförbrukning. Industrins roll som energileverantör till offentliga el- och fjärrvärmnätverk diskuteras också som en del av den sektorsöverskridande transformationen.

Winfried Schaur, ordförande för branschföreningen "Die Papierindustrie", konstaterar:

- Vår klimatstudie visar att pappersindustrin har kapacitet att bli klimatneutral. Men tills regeringens mål för utbyggnad av förnybara energier uppnås, är industrin beroende av ett övergångspris för el för att kunna konkurrera internationellt och göra omvandlingskostnaderna förutsägbara.

Källa: Den Pappersindustriella