Färre körskador med skogsmaskin på band i stället för på hjul

Foto: Victor Lundberg

En skogsmaskin som går på band istället för på hjul håller som på att testköras. Med den nya tekniken minskas risken för körskador, enligt Skogsindustrierna.

Flera skogsbolag, Norra Skog, Södra, Mellanskog, Sveaskog, SCA, Holmen, Stora Enso och Billerud, har sedan 2019, tillsammans med maskintillverkaren Komatsu Forest, utvecklat skogsmaskinen Centipede. Maskinen går på band i stället för hjul, vilket innebär att kontaktytan med marken ökar. Marktrycket är lägre och spårdjupen minskar markant, enligt Skogindustrierna.

– Det vi har kunnat bekräfta under de provkörningar som varit hittills är minskad markpåverkan, minskade vibrationer och ökad produktivitet. Centipede kan köra snabbare och mjukare. Den påverkas inte heller lika mycket av hinder utan glider fram i terrängen, berättar Jonas Byström, skogstekniskt ansvarig på Norra Skog.

Han är med i referensgruppen i projektet Centipede och tror att innovationen kan ha stor påverkan på branschen.

– Om det här blir verklighet så är det ett paradigmskifte. Det är det största tekniksprånget på skogstekniksidan som jag har varit med om, säger han.

Skogsmaskinen kan även köras på blöta områden. Det gör det möjligt att arbeta över hela året, och samtidigt möta kraven om minskad miljö- och markpåverkan, enligt branschorganisationen.