Södra utvecklar planteringsmaskin för förbättrad plantöverlevnad

Foto: Södra

Södra meddelar att deras satsning på avancerad teknik för bättre plantöverlevnad har nyligen testats i fält med lovande resultat. Med den egenutvecklade planteringsmaskinen, BraSatt 01, vill Södra snabba på teknikutvecklingen inom skogsföryngring som har potential att bidra till stora förbättringar för skogsbruket.

– Inga större tekniska genombrott har gjorts inom föryngring sedan planteringsröret kom. Med Södras satsning knuffar vi föryngringstekniken rejält framåt och använder teknik som inte är vanlig inom skogsbruket. Jag hoppas att detta ger ringar på vattnet, så att mer ny teknik kommer skogsägarna till nytta framåt, säger Anna Wallner projektledare.

Sedan 2020 driver Södra ett projekt kallat BraSatt som går ut på att utveckla en ny metod för markberedning och plantering av skogsplantor för att säkerställa plantöverlevnaden. Plantöverlevnaden ser Södra som ett problem för alla skogsbolag – idag har Södra en plantöverlevnad på 70–75 procent, vilket innebär att var fjärde planta inte överlever sin 3-årsdag.

–  I projektet har vi tagit fram ett koncept och i fält testat en ny metod för markberedning, samt en självgående maskin för plantering. BraSatt har innefattat hela kedjan från planering till att plantan är planterad i mark, säger Anna Wallner.

Den autonoma planteringen har utvecklats på prototypen BraSatt 01. Ambitionen är att den framtida maskinen ska följa en övergripande färdväg, hitta en framkomlig väg i terrängen, välja bra planteringspunkter, mata fram plantorna, markbereda och plantera bra. Södra har samarbetat med företag med erfarenhet från olika branscher för att hitta nya lösningar. Företag som medverkat är Axelent Engineering, Bit Addict, Boid, Chalmers, CIT, DB MakerLab, Ebeaver, LUE Engineering och Skogforsk.

–  I projektet har vi använt beprövad teknik så långt det varit möjligt och anpassat den för att steg för steg komma närmare morgondagens planteringsmaskin. Vi har lyft in mycket teknik som inte är vanlig i skogsbruket, till exempel industrirobotar som normalt hittas inomhus på ett betonggolv. I maskinen BraSatt 01 hanteras plantorna automatiskt med robot. Vi tillgängliggör därmed ny teknik i skogsbruket och i föryngringen i synnerhet, säger Anna Wallner.

I projektet är även ett nytt sätt att markbereda framtaget, som är optimalt för plantan, energieffektivt och dessutom lämnar en relativt jämn hyggesyta efter sig, enligt Södra.