Holmen redovisar starkt tredje kvartal i en tid av avmattning

Foto: Holmen

Holmen har nyligen släppt sin kvartalsrapport för tredje kvartalet.

In en tid av avmattning i den europeiska ekonomin och centralbankernas pågående kamp mot inflation, har Holmen lyckats hålla uppe rörelseresultatet under det tredje kvartalet”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet för januari-september 2023 uppgick till 4 041 miljoner kronor. Jämfört med andra kvartalet ökade tredje kvartalets rörelseresultat med 28 Mkr till 1 166 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 22 (20) procent. Detta ses som en effekt av att man lyckats hålla  ”god kontroll på kostnadsbasen”.

”Efterfrågan på timmer var hög medan den mattades av något för massaved i takt med ökande produktions-begränsningar i industrin. Priserna steg ytterligare då skogsråvaran i Norden är en bristvara. Vår position på virkesmarknaden, med god kontroll över råvaran och hela värdekedjan, ger oss en långsiktigt tryggad råvaruförsörjning och goda förutsättningar att fortsätta utveckla våra industrier.

”Återhållsamma konsumenter och fortsatt lageravveckling gjorde att efterfrågan på kartong för konsumentförpackningar var svag. Priserna var i stort stabila”.

”Efterfrågan på papper var svag vilket pressade marknadspriserna. Prisnivån är dock fortsatt hög till följd av dyra insatsvaror för många kontinentala producenter. Tack vare vårt goda kostnadsläge och ökade leveranser kunde vi upprätthålla resultatet från papper på en bra nivå, 613 Mkr.”, kommenterar Henrik Sjölund, vd och koncernchef rapporten.