En sammanslagning som är både spännande och ger mervärde för kunden

Att använda sig av hyrtjänster för att säkra reningen av process- och avloppsvatten är ett smart sätt att slippa investera i dyrbar extra redundans. NSI Mobile Water Solutions, som snart öppnar ny depå i Sverige, erbjuder både långtidshyra och nödtjänster.

I vintras bytte den i Sverige så använda mobila vattenreningstjänsten Mobile Water Services ägare och namn till NSI Mobile Water Solutions. Förutom ett utökat utbud av snabba och pålitliga insatser inom rening av processvatten erbjuds nu kunder inom energi och massa- och pappersindustri samma mobila expertis för rening av avloppsvatten.

- Kunderna är bara positiva. En som jag precis var ute hos för att diskutera fortsatta insatser för vattenrening lös upp när jag nämnde våra nya mobila tjänster på avloppssidan. Vad bra! sa han. En del av vår utrustning är faktiskt lite föråldrad och har sina svagheter, så det vore perfekt om vi kunde diskutera både processvatten och avloppsvatten samtidigt, berättar Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef Norden för NSI Mobile Water Solutions.

Det var i december 2022 som Veolia sålde sin europeiska division för mobila vattenreningstjänster, Mobile Water Services, till Nijhuis Saur Industries. Ett nederländskt företag med lång historia och expertis inom behandling av avloppsvatten, och där grundaren hade efternamnet Nijhuis.

Så vad ska svenska kunder säga i fortsättningen? Det holländska namnet är ju lite svåruttalat.

- Säg Mobile Water Solutions. Det räcker, säger Per-Åke Lindström, som liksom övriga svenska medarbetare arbetar vidare som vanligt efter ägarbytet och sammanslagningen.

Intressant nog är faktiskt NSI Mobile Water Solutions svenskägt. År 2020 köptes det nederländska företaget upp av franska Saur Group, en global leverantör av olika vattentjänster, som sedan 2018 ägs av det stora svenska investmentbolaget EQT. Under 2023 kommer EQT sälja av halva sitt innehav och fortsätta som delägare.

Nu ännu större mobil flotta och närvaro

Efter sammanslagningen har Mobile Water Solutions nu tillgång till 500 mobila enheter, sju depåer och ett flertal regenereringsanläggningar för jonbyte, där 50 miljoner liter hartser regenereras årligen. För svensk och nordisk del är det för närvarande från depån i Heinsberg, utanför Düsseldorf i västra Tyskland, som man rycker ut med sina trailers fyllda med exakt den utrustning som krävs för kundens anläggning.

- För nuvarande kunder blir det ingen skillnad, de kan vara trygga. Vi har kvar samma kompetenta personal, utrustning och tjänster som innan och kan dygnet runt rycka ut och leverera mobil vattenrening för både akuta och planerade insatser, säger Per-Åke Lindström.

Men snart kan utryckningstiden bli ännu kortare för svenska kunder, avslöjar han:

- Under 2023 kommer vi också att sätta upp en depå i Sverige, för ännu snabbare insatser och ökad närvaro. Det ska verkligen bli roligt. Vi har också börjat anställa fler teknikresurser i Sverige. Personal som snabbt kan bistå vid både akuta insatser och återkommande tillsyn ute på kundernas anläggningar.

Nu också experter på rening av industriellt avloppsvatten

En ytterligare vinst för de svenska kunderna är alltså att Per-Åke Lindström och hans kollegor på Mobile Water Solutions nu också kan erbjuda sina kunder mer avancerad rening av avloppsvatten.

- I sammanslagningen fick vi med oss ett stort antal DAF-enheter för rening av avloppsflöden så nu omfattar våra mobila tjänster både processvatten och avloppsvatten. Vilket är väldigt roligt. Och vi är redan igång med uppdrag på avloppssidan här i Sverige, säger Per-Åke Lindström.

DAF-tekniken är exempelvis perfekt inom pappers- och massaindustrin när sedimenteringsbassänger för fiberbärande avloppsflöden måste underhållas. Eller om man upptäckt skador i samband med ett underhållstopp och behöver ha akut hjälp med reningen. Den effektiva flotationstekniken DAF (dissolved air flotation) skiljer snabbt ut skräpet som ska avlägsnas, vare sig det är organiskt material eller olja och fetter.

Akuta insatser och flexibel långtidshyra

I många europeiska länder är det sedan länge standard hos exempelvis kraftvärmeverk eller pappersbruk att använda sig av hyrtjänster för att säkra reningen av process- och avloppsvatten istället för att själva investera i dyrbar extra redundans. Och Water Mobile Solutions kan här erbjuda såväl snabba nödtjänster som längre insatser och långtidshyra av utrustning.

En typisk insats kan vara att ett kraftvärmeverk behöver extra mycket totalavsaltat vatten i samband med uppstart eller att det lokala fjärrvärmenätet byggs ut. Eller så vill man ha tillfällig hjälp med vattenrening i samband med reparationsarbete och planerat underhåll.

- Vi var precis ute hos en större kund i fem veckor för att bistå med vatten under deras underhållsarbete. Genom att vi kopplar oss förbi deras system stör vi inte produktionen och underhållspersonalen kan i lugn och ro göra alla de reparationer, inspektioner och annat som behövs utan att känna tidspress, säger Per-Åke Lindström.

Water Mobile Solutions erbjuder också flexibel långtidshyra av tjänster, i upp till sju år.

- Det gör det lätt för kunden att skala upp och ner allt efter det att behoven ändras. Och skulle det uppstå några problem med reningen så ligger kostnaden givetvis helt hos oss, säger Per-Åke Lindström.

Nödtjänsten REACT

För akuta insatser finns den uppskattade nödtjänsten REACT, som är gratis att ansluta sig till. En skräddarsydd tjänst för att säkra vatten- och avloppsreningen ute hos kunden i händelse av haveri. Efter besök på plats och efter att kunden gjort de instick som krävs för vatten- och elanslutning av Water Mobile Solutions utrustning går man live.

- Då ger vi kunden ett löfte om att vi ska lämna depån i Tyskland eller Sverige med exakt den utrustning som krävs inom 4 timmar från det att de ringer. Och det dygnet runt. Väl på plats är vi igång och producerar vatten redan inom 1–2 timmar. Att ha en sådan beredskapsplan är ett tryggt och kostnadseffektivt sätt att säkra kontinuiteten i verksamheten, säger Per-Åke Lindström.

bild

Kontaktuppgifter: 
Per-Åke Lindström

Affärsutvecklingschef Norden
NSI Mobile Water Solutions
Mobil: +46 (0)70 247 57 18
www.nsimobilewatersolutions.com

bild

bild