Rekord i akuta insatser för att säkra vattenproduktionen hos kraft- och pappersindustrin

g
Bristande klimatanpassning, undermåliga säkerhetsmarginaler och åldrad utrustning ligger bakom många av
NSI Mobile Water Solutions akutinsatser. För att undvika störningar i produktionen med kostsamma stillestånd som följd måste energi och massa- och pappersindustrin börja prioritera vattnets roll i industriprocessen tydligare, menar företaget.

- Det har verkligen skett en ökning av antalet akuta insatser på senare tid för att täcka upp för snabbt uppkomna störningar och haverier i vattenförsörjningen ute hos våra kunder. Och ofta sker det med väldigt, väldigt kort varsel. Vi är ju redo och finns där 24/7 för våra kunder inom till exempel kraft- och pappersindustrin och kan snabbt vara på plats och hjälpa till så att kunderna slipper stänga ner i onödan.

Det säger Magnus Nettelhed, business development manager på NSI Mobile Water Solutions. Den mobila vatten- och avloppsreningsjätten är en av de största i Europa på mobila vattenlösningar och har numera även en centralt placerad depå i Sverige, i Norrköping, för än snabbare responstid åt nordiska kunder.

FotoInsidan på en av NSI Mobile Water solutions mobila trailers. Utrustningen på bilden är ett trailermonterat ultrafilter som producerar upp till 320 m³/timme behandlat vatten för såväl energianläggningar som pappersindustri.

Regnovädret Hans och vikten av klimatanpassning

Så varför denna ökning av akuta insatser just nu? Är det en ren tillfällighet eller vad ligger egentligen bakom?

- Det är flera saker, men en bidragande faktor var givetvis sensommarens regnoväder. Skyfallen och översvämningarna i skog och mark ledde till kraftigt nedsmutsat råvatten som vissa företags reningsverk inte klarade av att hantera utan viss hjälp från vår sida, säger Magnus Nettelhed.

Och värre lär det bli, menar Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef Norden för NSI Mobile Water Solutions. Ett varmare klimat ger mer nederbörd, ökade vinterflöden och ökad risk för översvämningar och negativ påverkan på det livsviktiga råvattnet:

- Det går inte längre att ducka för klimatförändringarnas roll på produktionen. De allt större variationerna i råvattenkvalitet måste tas med i beräkningen när företag inom exempelvis papper och massa gör sina långtidskalkyler. Annars kommer produktionen bli lidande.

NSI Mobile Water Solutions kan här hjälpa till med både skräddarsydda nödtjänster, ReAct, där man snabbt är på plats vid akuta behov och med flexibla lösningar och hyrtjänster för vatten och avlopp vid planerade stopp och för fleråriga uppdrag. På köpet får man företagets erfarna och kunniga personal och tekniskt driftstöd under hela uppdraget.

Åldrande och underdimensionerad utrustning

En annan viktig orsak till det ökande antalet utryckningar för Mobile Water Solutions är underdimensionerad vattenrening och åldrade och ibland dåligt underhållna reningsverk och ledningar.

- Vatten är en sådan resurs som bara ska funka och lätt hänt att prioritera ner, till förmån för nyinvesteringar i produktionsutrustning. Därför kör många allt för länge med små marginaler där kapaciteten slår i taket kontinuerligt. Det kan såklart vara dyrt att bygga in extra redundans, men det är också dyrt med oplanerade stopp och förlorade intäkter, säger Per-Åke Lindström.

Och när Magnus Nettelhed tillträdde sitt nya jobb på NSI Mobile Water Solutions sommaren 2023 blev det full fart med en gång:

- Jag blev faktiskt lite förvånad över hur många läckage och haverier som berodde på åldrad utrustning och bristande underhåll. Och då är det oftast snabba ryck som gäller för att åtgärda felet och slippa nedstängning.

Undvik stängning med mobil back-up

Förr innebar ofta pannläckage automatiskt stängning, det fanns varken möjlighet att ta hand om vattenproduktionen eller få dit reservdelar på kort tid. Med mobil vattenrening kan stängning oftast undvikas. Kunder anslutna till NSI Mobile Water solutions nödtjänst ReAct får snabbt hjälp och behöver inte heller jaga nödvändig vattenreningsutrustning.

- Idag är det långa leveranstider på exempelvis filter, membran och jonbytesmassor, men i motsats till våra kunder så påverkas vi inte mycket av det. Som stort företag har vi ständig tillgång till nödvändig utrustning som vi direkt kan köra ut till kund, säger Per-Åke Lindström.

Tillskillnad från andra företag med mobila tjänster inom vattenrening så jobbar NSI Mobile Water solutions och deras personal enbart med detta. Och det är ingen liten verksamhet. Efter att Nijhuis Saur Industries köpte Veolias europeiska mobila verksamhet förra året har man nu tillgång till över 600 mobila enheter i Europa, och kan numera även erbjuda avancerad rening av avloppsvatten.

- Förutom vår stora maskinpark med det allra senaste i teknikväg så är vi också ensamma om att kunna täcka upp för riktigt stora flöden. Just nu förbereder vi ett arbete hos en kund där vi under längre tid ska hanterar hela 750 kubikmeter vatten i timmen.

React

NSI Mobile Water solutions populära och unika nödtjänst ReAct har nu funnits i många år och hjälpt ett antal företag i samband med haverier, läckage, snabbt utökade behov eller förändringar av råvattenkvalitet. Tjänsten är kostnadsfri att ansluta sig till. På plats hos kunden görs en audit, en beredskapsplan tas fram för kundens specifika vattenbehov och efter att bland annat de instick som krävs för vatten och att elanslutning gjorts för Mobile Water Solutions utrustning går man live.

- Då kan kunden ringa oss dygnet runt och vi ger ett löfte om att vara ”på rull” inom max fyra timmar med den utrustning som krävs för just den kundens verksamhet. När vi kommer dit är anslutningarna redan förberedda och vi kan börja leverera behandlat vatten redan inom någon timme. Det är ett oerhört smidigt och väl beprövat koncept, säger Magnus Nettelhed.

För mer information kontakta: 

bild
Per-Åke Lindström
Affärsutvecklingschef Norden
NSI Mobile Water Solutions
Mobil: +46 (0)70 247 57 18
www.nsimobilewatersolutions.com

bild
Magnus Nettelhed
Sales and Business Development Manager Nordics
NSI Mobile Water Solutions
Mobil: +46 (0)70 264 49 99

bild

#missionwater

bild