Pappersbranschen höjer priserna – Sappi Europe och Burgo tar steget

Sappi Europe och Burgo, två ledande aktörer inom pappersindustrin, har meddelat omfattande prisökningar på finpapper från och med januari 2024. Sappi Europes prisökning ligger på 7 till 10 procent beroende på produkt och marknadsförhållanden, medan Burgo planerar en prisökning på minst 7 procent för alla sina marknader.

Dessa prisjusteringar ses som nödvändiga åtgärder för att motverka den nuvarande kostnadsutvecklingen och bibehålla lönsamheten inom affärsområdet. Sappi Europe betonar sitt fortsatta engagemang i tryckeribranschen och avser att arbeta nära sina kunder för att uppnå bästa möjliga resultat längs hela värdekedjan för tryckt media.

Negativa trender

Burgo, å sin sida, har redan meddelat planer på att höja priserna för obestruket träfritt papper och utökar nu dessa höjningar till att omfatta även bestruket finpapper. Denna prisökning följer på tidigare meddelanden om höjningar för alla obestrukna kvaliteter, inklusive ark, rullar, kopieringspapper och bläckstråleskrivpapper. Orsaken är de negativa trenderna för råmaterialkostnader, som förväntas fortsätta stiga och kraftigt påverka lönsamheten.

En fråga om hantering av prisstegningar

Flera andra leverantörer av finpapper har också informerat sina kunder om liknande prisjusteringar. Kritiker ifrågasätter dock om den rådande marknadssituationen, med låg efterfrågan och överskott, verkligen kommer att tillåta dessa prisökningar.

Trots detta har pappersleverantörerna redan lyckats med en sak: de aktuella prisförhandlingarna på finpappersmarknaden fokuserar inte längre på ytterligare prissänkningar, utan på hur man ska hantera dessa nödvändiga prisstegringar.

Källor: Sappi Europe, Burgo, EUWID