Japans import av blekt sulfatmassa ökade markant under 2023

Jokohamas import-och exporthamn i Japan. Foto: Wikipedia Common, kredit, Stefan, Flickr

I november 2023 upplevde Japan en betydande ökning av importen av blekt sulfatmassa, vilket nådde 82 000 ton efter en tidigare nedgång. Denna ökning markerade en signifikant tillväxt i importvolymen.

Den mest anmärkningsvärda månatliga ökningen inträffade i augusti 2023 med en tillväxt på 53 procent. I värde uppgick dessa importer till 65 miljoner dollar, enligt IndexBox beräkningar.

De främsta leverantörerna av blekt sulfatmassa till Japan var Brasilien (25 000 ton), USA (22 000 ton) och Kanada (17 000 ton), som tillsammans stod för 78 procent av de totala importerna. Brasilien uppvisade den största tillväxten i import med en årlig tillväxttakt (CAGR) på +4,3 procent, medan andra ledande leverantörer upplevde måttliga ökningar.

Växande importvärde

När det gäller penningvärde var USA (23 miljoner dollar), Brasilien (15 miljoner dollar) och Kanada (13 miljoner dollar) de största leverantörerna till Japan och utgjorde 80 procent av Japans totala import. Brasiliens importvärde växte med en CAGR på -0,3 procent, vilket överträffade de ledande leverantörerna.

Japans import av blekt sulfatmassa bestod främst av massa från barrträd (50 000 ton) och trä utan barr (32 000 ton). Massan från träd utan barr ökade betydligt med en CAGR på +2,6 procent. I värde utgjorde massan från barrträd (45 miljoner dollar) den största importtypen och stod för 70 procent av den totala importen, följt av massa från träd utan barr (20 miljoner dollar) som utgjorde 30 procent.

Märkbar nedgång i importpriser

I november 2023 var genomsnittspriset för blekt sulfatmassa i Japan 788 dollar per ton, vilket visade en minskning med -5,7 procent jämfört med föregående månad. Denna trend representerade en märkbar nedgång i importpriser, med det högsta registrerade priset på 1 160 dollar per ton i november 2022. USA hade det högsta importpriset på 1 079 dollar per ton, medan Indonesien erbjöd det lägsta priset på 589 dollar. USA var den enda leverantören med en prisökning (-1,8 procent) från november 2022 till november 2023.

Källa: IndexBox Market Intelligence Platform.