Mantex installerar Biomass Analyzer i Billeruds kartongbruk i Gävle för utvärdering

Mätaren laddas med träflis. Foto: Mantex

Mätteknikföretaget Mantex har installerat en Mantex Biomass Analyzer i Billeruds fabrik i Gävle för att låta kartongtillverkaren utvärdera maskinens effektivitet när det gäller att mäta torrhalt i inkommande träflis. Utvärderingen bygger på Mantex modell som innebär att intresserade kunder kan prova maskinen innan ett kommersiellt avtal tecknas och har tidigare med framgång använts för att introducera Biomass Analyzer hos t ex pappersmassabruket Waggeryd Cell, enligt Mantex.

Mantex Biomass Analyzer fick under hösten typgodkännande av Biometria och Skogforsk för fastställande av torrhalt i sågverksflis och sågspån. Typgodkännandet innebär att maskinen officiellt får användas som mätmetod.

För att intresserade kunder skall kunna avgöra om Biomass Analyzer kan bidra till ökad effektivitet erbjuder Mantex sedan tidigare en möjlighet att utvärdera maskinen på plats i löpande verksamhet innan ett kommersiellt avtal ingås.

Mantex framhåller att en övergång till automatisk mätning innebär ett stort teknikskifte vilket i sin tur kan utgöra en tröskel för potentiella kunder.

– Vi märker att detta är en modell som gör det betydligt enklare för potentiella kunder att ta steget och göra det här teknikskiftet full ut. Att gå från en beprövad teknik som man har en långvarig erfarenhet av till något helt nytt är alltid ett stort steg. Genom att erbjuda kunden att på egen hand se de stora skillnaderna innebär att man kan ta bort mycket av den osäkerhet som ett teknikskifte alltid innebär, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.

Billeruds kommer att utvärdera maskinens förmåga att mäta torrhalt i den inkommande sågverksflis som används som råvara. Som råvara för sin kartongproduktion använder anläggningen i Gävle sågverksflis som anländer med såväl lastbil som tåg och båt. De olika transportsätten och det stora materialflödet innebär att bruket behöver genomföra ett stort antal olika mätningar av torrhalt hos ankommande flis.